Trailer leje Betingelser

Det er dit fulde ansvar som lejer, at dit kørekort er gyldigt til den

Lejede trailer, og at totalvægt for bil og trailer overholdes. Ligeledes skal du sikre dig, at bilen er lovmæssigt forsikret til kørsel med trailer, og endelig må bil med trailer kun føres af den eller de personer, der står på leje kontrakten.

På landevej må du max. Køre 70 Km/T med trailer, På motorvej er højeste tilladte hastighed 80 Km/t, er godt råd er altid at afpasse farten efter trailer/bilens størrelse og belastning.

Hvis den leje trailer skal benyttes i udlandet, skal du aftale det med udlejnings afdelingen, fordi det kræver en udvidet forsikring.

Inden du starter, skal du tjekke at trailer ikke er overlæsset, at tilkoblingsanordningen er korrekt låst på bilen kuglehoved, at el kabler er korrekt tilsluttet, og at evt. støttehjul er hævet og fast låst.

Ved aflevering af trailer skal lås påmonteres Kugle hoved og strømkabel ligges ind i trailer. Trailer skal aflåses ved aflevering.

Forsikring:

Alle trailer er forsikret i overensstemmelse med gældende lovgivning, Lejers selvrisiko pr. skade på trailer er maks. kr. 15.000,00 over forudlejnings afdelingen, Selvrisiko nedsættelse til kr. 2.000,00 kan tilkøbes.