Forretningsbetingelser

Følgende skal opfyldes for at du kan forudbestille en bil :

 • Gyldigt førerbevis.
 • Skriftlige adresseoplysninger (f. eks. sygesikringsbevis )

 

1. Hvordan betaler du?
Du betaler ved afhetning af bilen i afdelingen. Vær opmærksom på, at visse afdelinger ikke modtager kreditkort. Ved spørgsmål, kontakt din lokale afdeling.
Ved betaling med kreditkort forholder udlejer sig ret til at reservere leje + depositum.

 • Efterdebitering
 • Ved underskrift af nærværende lejeaftale accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.
 • Udlejeren kan efterdebitere eller ændre beløb, der vedrører:
  Brændstof, Ekstra km., Selvrisiko ved skader, Billeje, Parkeringsudgifter/-afgifter og andre beløb der vedrøre leje af bilen.

2. Kan jeg annullere min bestilling?
Bilen kan afbestilles op til 48 timer før afhentningstidspunkt. Ved manglende afhentning eller rettidig afbestilling, opkræves gebyr svarende til én dags leje.

3. Bestillingsmuligheder
Hos Renty kan du vælge mellem 2 forskellige former for leje.

 • Almindelig dagsudlejning
 • Ugetilbud

Se mere under priser.

4. Spædbørn/børn
Spædbørn/børn under 132 cm skal altid være forsvarligt fastspændt i dertil indrettet børne stol/sæde, under kørsel. Hvis du mangler seler/barnestole til dette, så kontakt udlejnings afdelingen for videre information/leje. Udlejer er ikke ansvarlig for korrekt isætning / montering af barnestole. Det er lejers eget ansvar at disse bliver monteret korrekt og forsvarligt efter reglerne.

5. Afhentning
Du skal afhente din bil til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, kan bilen være udlejet til anden side.

6. Aflevering
Aflevering skal ske til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, vil bilen efter 4 timer blive betragtet som stjålet, og du vil blive pålagt og afkrævet gebyrer efter gældende retningslinier.

7. Generelle oplysninger

 • Medbring altid kørekort og sygesikringsbevis
 • HUSK også at medbringe betalingsmiddel: enten kort eller kontant 
  Ved kortbetaling på stedet: kontaktes afdelingen før afhentning 

8. Stor bagage

Renty anbefaler, at du kontakter afdelingen for bestilling af ekstra stor bil. Stor bagage er defineret som kufferter/barnevogne/cykler etc.

9. Kæledyr
Der må ikke uden forudgående aftale medbringes nogen former for kæledyr i  udlejningsbiler.

10. Begrænset ansvar
Renty er ikke økonomisk ansvarlig for personer eller bagage, der transporteres i de lejede biler.
Renty er ikke ansvarlig for tab ved nogen former for afbrudt rejse / kørsel i de lejede biler.

11. Regler for farligt gods
Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at medbringe nogen former for farligt gods i de lejede biler.

12. Forsinket aflevering fra tidligere lejere
Ved forsinket aflevering fra tidligere lejere bærer udlejer intet ansvar for kommende lejeres forsinkelser i rejseplanerne. Dog vil udlejer informere herom via sms, så snart forsinkelsen erkendes. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

13. Undgå gebyrer
Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af bil:

 • Aflever bilen til tiden
 • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen
 • Husk at påfylde brændstof (skal være over den røde markering)
 • Undlad rygning i bilerne
 • Betal udstedte parkeringsbøder
 • Undlad dyr i bilerne

14. Gebyrer kan pålægges af den enkelte afdeling ved nedenstående overtrædelser
Manglende afhentning af forudbestilt udlejningsbil, Forsinket aflevering, Rykkeropkald, Autohjælp afhentning af bil ved forsinket aflevering, Manglende brændstof, Rengøring af bil indvendigt, Vask udvendigt ved unormal brug af udlejningsbilen, P-bøder, Rygning i bilen, Dyr i bilerne, etc.


15. Reklamationer
Renty modtager gerne både ris og ros fra vores kunder, da Renty betragter dialogen med vores kunder som en mulighed for at gøre vores service endnu bedre.

 


16. Generelle forbehold
Ovenstående oplysninger opdateres løbende, hvorfor Renty tager forbehold for eventuelle ændringer, indtastningsfejl, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der pålægges Renty af myndigheder, og der kan være til ugunst for vore kunder.

17. Lov/værneting
Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til denne aftale. herunder om aftalens opsigelse, ophævelse eller ugyldighed samt om fortolkning af aftalens bestemmelser, skal afgøres efter dansk ret. Med mindre ufravigelige regler i henhold til dansk ret strider herimod, skal enhver tvist og ethvert krav efter Renty**s valg afgøres ved en domstol valgt af Renty.

18. Gavebeviser

 • Ved indløsning af gavebevis medbringes fører/sygesikringsbevis, samt normalt depositum jfr hjemmesiden
 • Gavebeviset kan ikke anvendes sammen med andre rabataftaler
 • Gavebeviset kan ikke indløses hvis der er skoleferie eller helligdage i lejeperioden
 • Der kan kun anvendes 1 stk. gavebevis pr. kunde/udlejning pr. år
 • Gavebeviset kan ikke indløses til kontanter
 • Print og medbring gavebeviset ved afhentning af udlejningsbilen

19. Udlandskørsel 

Du skal have et særskilt tillæg til din lejekontrakt når du skal køre i udlandet. Forhør udlejer omkring udlandskørsel.
 

20. Hilsen, tilbud og gaver
Ved underskrift på lejekontrakten tillade lejer at Renty kan udsende hilsner, tilbud og gaver i forbindelse med ferier, helligdage og højtider. Disse vil blive udsendt via email eller alm. post.


Copyright © Renty. All rights reserved.